maandag 26 november 2012

Levend Kwartet (bosspel)

Materialen: 4 x 4 voorwerpen (kwartetten), bolletjes wol (o.i.d.)

VOORBEREIDINGEN
Zoeken van een geschikt speelbos (evt. met veel dode losliggende takken.)

SPELREGELS
De deelnemers worden in 4 groepen verdeeld. In het spelgebied worden op niet al te grote afstand van elkaar 4 cirkels uitgezet (doorsnede ongeveer 1 a 2 meter), d.m.v. stukken afzetlint in bomen of struiken of doormiddel van de dode losliggende takken.

Bij aanvang van het spel krijgt iedere groep een cirkel toegewezen, en worden de voorwerpen willekeurig over de cirkels verdeeld (overal evenveel). Natuurlijk mogen de betreffende groepen hun cirkel dusdanig maken dat het (heel) erg moeilijk wordt om er in te komen. De groepen moeten nu proberen om zoveel mogelijk kwartetten in hun eigen cirkel te krijgen. Dit kunnen ze doen door één voorwerp uit een andere cirkel te pakken en in hun eigen cirkel te leggen. De leden van de betreffende groep mogen de 'dief' aftikken; maar slechts in het gebied buiten de cirkel (echter, de dief mag niet meer dan één tel in de cirkel staan). Als hij is getikt moet het gestolen voorwerp terug in de cirkel.

Er kan ook met verdedigers en aanvallers worden gespeeld; de helft van een groep zijn dan steeds de verdedigers, en alleen zij mogen aftikken.

Winnen kan op verschillende manieren:
- Zo gauw een groep een kwartet heeft kunnen ze een aantekening krijgen, en wordt
  de winnende groep daarmee later bepaald.
- Er kan ook gespeeld worden tot een bepaald tijdstip, of tot een groep bijvoorbeeld 3
  kwartetten heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten