zondag 30 september 2012

Precies op tijd

Materiaal: Per groep een horloge met secondewijzer, papier en pen.
Spelverloop: De spelers worden verdeeld in groepjes van 4 à 5 personen. Het is de bedoeling dat de spelers om de beurt aangeven hoelang bijvoorbeeld 30 seconden duren. De tijd gaat in. De speler die aan de beurt is, concentreert zich. Als hij denkt dat de 30 seconden voorbijzijn, roept hij: ‘Stop’. Je kunt het moeilijker maken door toe te staan dat de andere speler de speler die aan de beurt is proberen af te leiden.

Puntentelling: Het aantal seconden te vroeg of te laat levert gelijk het aantal punten wat men krijgt. Noteer het behaalde aantal punten op een scorelijstje. Per groep mag bijvoorbeeld ieder 3 keer. Wie heeft de minste punten?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten