zondag 30 september 2012

Hoeveel zitten er achter je?

Spelverloop: De spelers zitten in een kring. Eén speler zit in het midden met de ogen dicht. Je wijst enige spelers aan, die één voor één achter de speler in het midden gaan zitten. Deze speler moet nu zeggen hoeveel er achter hem zitten.

Variatie 1: In plaats van zelf in het midden te gaan zitten, leggen de spelers nu een voorwerp achter degene die in het midden zit.

Variatie 2: Als de omgeving niet helemaal stil is, kan het gevoel ook ingeschakeld worden. De speler staat dan in het midden van de kring met gesloten ogen met de benen in spreidstand. Je wijst weer spelers aan. Deze spelers kruipen onder de ‘poort’ door en gaan dan achter de speler in het midden zitten.

Variatie 3: Achter de speler in het midden liggen enkele voorwerpen. Je wijst een of meerdere spelers aan die elk een voorwerp weghalen. De speler in het midden moet zeggen hoeveel voorwerpen er weggehaald zijn.

Variatie 4: Ook nu wijs je weer speler(s) aan om in het midden plaats te nemen. De speler in het midden moet zodra hij een speler HOORT aankomen, wijzen waar deze speler vandaan komt. Wijst hij goed, dan moet deze speler onverrichterzake weer terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten