maandag 6 mei 2013

Douanespel

Materiaal: Een groot aantal briefjes of voorwerpjes dat als smokkelwaar kan dienen, een aantal banden in 3 kleuren om de groepen te onderscheiden.

Spelverloop: Het spel moet worden gespeeld in een dicht begroeid bos. Vertel duidelijk aan de groep wat de startgrens en wat de achtergrens is. Het werkt makkelijk als de grenzen bospaden zijn. Er zijn 3 even grote groepen van ± 8 à 15 spelers (groep A, B en C). De douane (groep A) probeert te verhinderen dat de smokkelaars (groep B en C) hun smokkelwaar overbrengen van de startgrens naar de achtergrens.


Lukt het de smokkelaar de waar ongehinderd over te krijgen dan gaat hij weer terug naar de startgrens om nieuwe waar te halen. Eén briefje of voorwerp per keer. Lukt het de douane om 1 van de smokkelaars te tikken, dan wordt de smokkelwaar eigendom van de douane. De smokkelaar keert weer terug naar de startgrens en probeert opnieuw de achtergrens te bereiken. De spelers zijn op de grenzen veilig. Op beide grenzen moet een spelleider aanwezig zijn die de verzamelplaats van de smokkelwaar in de gaten houdt. Na een vastgestelde tijd geef je een geluidssignaal waarop alle spelers op de achtergrens bij elkaar komen. Het gehele spel wordt 3 keer gespeeld, waarbij iedere groep 1 keer de functie van douane en 2 keer die van smokkelaar speelt. De groep die de meeste smokkelwaar (per voorwerp 1 punt) heeft overgebracht, nadat iedere groep 1 keer douane is geweest, is winnaar.

Variatie: Voor de smokkelwaar worden briefjes gebruikt met verschillende punten bijv. 5, 10, 15, 25. Het spel moet dan tactischer worden gespeeld. Bijv. met afleidingsmanoeuvres om de speler die in het bezit is van een briefje met hoge punten een betere kans te geven om over te komen. Wel: 1 briefje per spelers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten