Over de YMCA

’s  Werelds grootste en oudste jongerenorganisatie
De YMCA biedt kinderen, tieners en jongeren een plek waar ze zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Ze kunnen samen lachen, hun talenten ontdekken en leren samenwerken tijdens activiteiten die passen bij hun leeftijd en interesses. Zo wil de YMCA bijdragen aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.

De YMCA daagt jongeren dagelijks uit hun talenten te ontdekken en in te zetten, zo creëren we iets waardevols voor nu en voor in de toekomst.

In 250 plaatsen organiseren of ondersteunen we activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. Want: je voelt je beter wanneer je actief en geïnteresseerd bent in jezelf en anderen. Jonge mensen die zich gewaardeerd voelen en een drive hebben zullen bijdragen aan het leven van anderen en de samenleving als geheel. Bezield leven noemen we dat.


Ons concept “Begin met samenwerken”
Iedereen wil erkend en gewaardeerd worden. Iedereen heeft het nodig geaccepteerd te worden door anderen. Wij zeggen begin zelf met het erkennen van de ander, ongeacht zijn cultuur of levensovertuiging. Zoek een gezamenlijk doel en begin met samenwerken. Zo kan iedereen zich verder ontwikkelen: BODY, MIND and SPIRIT, of zoals we ook wel zeggen: met Hoofd, Hart en Handen.

De Vrijwilligers
Meer dan 3000 vrijwilligers spelen een grote rol bij de YMCA. Vrijwel alle activiteiten voor de jeugd worden door hen bedacht en uitgevoerd. Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling van anderen en zichzelf.

De Deal
Wij zijn YMCA Jeugdwerk, deel van ’s werelds grootste jeugdorganisatie. Een maatschappelijke, oecumenische, niet kerkelijk gebonden vrijwilligersorganisatie voor jeugd- en jongerenwerk die vanuit algemeen erkende christelijke waarden wil werken met, door en voor jongeren.

Jij wil bijdragen aan een betere samenleving door handen en voeten te geven aan deze waarden en normen. Jij weet dat als mensen binnen die grenzen de ruimte krijgen zij pas echt gaan leven. Samenleven.

Samen kunnen wij dit doen als jij meedoet als vrijwilliger, partner, lid, donateur, beroepskracht of op andere wijze.