vrijdag 11 juli 2014

Stoelendans (met variaties)

Materiaal: Stoelen, radio met muziek

Spelverloop: De stoelen (één minder dan het aantal spelers) worden met de rug naar elkaar in een kring of in twee rijen gezet. Terwijl de muziek speelt, lopen de spelers om de kring met stoelen. Stopt de muziek, dan pro-beert iedere speler zo snel mogelijk op een stoel te gaan zitten. Wie geen stoel heeft, valt af. Vervolgens één stoel weghalen en doorspelen. Als er nog twee spelers over zijn, de stoelen een eindje uit elkaar zetten, dan wordt het spannender.

Variatie 1: De krantendans
Iedereen krijgt een opgevouwen krant. Er wordt een muziekje opgezet en iedereen begint willekeurig door de zaal te lopen. Als de muziek stopt, vouwt iedereen zijn krant uit en gaat erop zitten. Wie het laatst zit, is af. Daarna de krant weer opbouwen en verder spelen.
Variatie 2: Eilanden
De kinderen staan in een kring en houden elkaar vast met de hand en lopen op de muziek. Kranten of hoepels liggen als eilanden buien de kring verspreid in de zaal; één minder dan het aantal kinderen. Zodra de muziek stopt, moeten de kinderen op een eiland gaan staan. Wanneer met kranten gebruikt, geldt: de krant moet heel blijven. Zo niet, dan is men af.

Variatie 3: Doorgeefspel
Alle spelers zitten in een kring. Eén van hem krijgt een voorwerp (bijv. kussen, bal, doosje) in de hand. Als de muziek speelt wordt dit doorgegeven. Wie het voorwerp in handen heeft zodra de muziek stopt, valt af en gaat uit de kring.

Variatie 4: Parade
Eén speler stelt de koning(in) voor. De anderen zijn soldaten en staan keurig in het gelid achter elkaar. De mu-ziek speelt een mars en de soldaten marcheren langs en moeten salueren als zij de koning(in) passeren. Wie salueert als de muziek stopt valt af. De laatst overgebleven soldaat wordt de volgende keer koning(in).

Variatie 5: Wassenbeeldenspel
Alle spelers lopen/springen bij muziek willekeurig door de ruimte. Plotseling stopt de muziek en iedereen moet nu in de houding (die hij of zij op dat moment heeft) blijven staan als een wassenbeeld. Degene die het eerst lacht of beweegt is af en moet aan de kant.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten